Maria Processie Lede

‘D-Dream bezorgde ons een echt pop-uptheater’.

Hoe zet je een eeuwenlange traditie om naar het heden ? In Lede (Oost-Vlaanderen) weten ze er alles van. Daar werd de 600 jaar oude Mariale Processie omgetoverd tot een eigentijdse multimediale openluchtevocatie. Met succes.

Een nieuwe aanpak

Marc Boon (regisseur/scenarist) : ‘Na 6 eeuwen vond het organiserende Processiecomité Lede de tijd rijp om het erfgoedgebeuren een nieuwe wending te geven. Als regisseur/scenarist werd ik aangezocht om deze nieuwe vorm uit te werken. Het werd een massa-evocatie. Lucas Van den Eynde vertolkte de hoofdrol, ondersteund door meer dan 300 acteurs-figuranten.’

Een pop-uptheater

Het transformeren van een processie tot een evocatie is geen voor de hand liggende uitdaging. Van een dynamisch, rondtrekkend gebeuren breng je alles naar een spektakel vol theatrale vereisten.

“De organisatie stond voor een heuse uitdaging. Niet enkel verander je het hele gebeuren qua opzet, ook de wetmatigheden om zoiets te realiseren liggen totaal anders. Enerzijds voorzie je een grote zitinfrastructuur (in dit geval een tribune van 1000 zitjes), anderzijds moet je ook heel wat techniek aanbrengen om tot een optimale beleving van het hele gebeuren te komen. Kortom, op de markt van Lede verrees een heus pop-uptheater.”

Ervaring en visie als ondersteuning

Tijdens hun zoektocht naar partners om de vele theater-technische aspecten tot een goed einde te brengen, bracht marktonderzoek hen tot bij D-Dream. En die keuze bleek ook een goede te zijn.

Luc Rasschaert (voorzitter Processiecomité): “Voor het Processiecomité betekende deze evocatie een totaal andere aanpak qua voorbereiding en realisatie. Het was dus belangrijk dat we in de praktische uitwerking konden rekenen op een bedrijf dat de nodige knowhow en middelen bezit om dit op een professionele en betaalbare manier rond te krijgen. D-Dream bleek daarbij het ideale antwoord op onze keuze te zijn. Van bij aanvang dachten ze mee om de noodwendigheden van het spektakel, de wensen van de regisseur en het budget in balans te houden. En dat is – dankzij alle actoren – ook goed gelukt.”

De taak die D-dream moest realiseren was best divers en complex. Zowel auditief als visueel werden hoge eisen gesteld.

Marc Boon: “De hele voorstelling werd ondersteund door een vooraf opgenomen geluidsband. Enkel hoofdacteur Lucas Van den Eynde vertolkte zijn rol live via een headset. D-Dream is er met zijn technici in geslaagd een optimale verstaanbaarheid en auditieve beleving af te leveren. Niet vanzelfsprekend, bij een openluchtspektakel waar de wind vaak een onvoorspelbare spelbreker kan zijn. Maar ook visueel werd heel wat materiaal aangevoerd om de grote scène (30/20 meter) met de Sint-Martinuskerk als imposant decor volledig uit te lichten in tal van mooie en creatieve sfeerbeelden. Het gebruik van lichttorens en moving heads, eveneens in de kerk aangebracht om van binnenuit de nodige sferen te creëren, zorgde voor indrukwekkende beelden.Voor zowel licht als geluid bleken het degelijk up-to-date materiaal en de inzet van de juiste gekwalificeerde mensen een absolute meerwaarde te leveren.”

Klaar voor de toekomst

Luc Rasschaert: “We zijn overweldigd door de erg enthousiaste en lovende reacties van zowel publiek, de pers als de vele deelnemers. Iedereen sprak voluit over een beklijvende voorstelling waarbij de aanwezige techniek voor een onvergetelijk spektakel zorgde. D-Dream was daarbij van onschatbare waarde. Hun team bestaat niet enkel uit creatieve tovenaars, maar vooral ook uit positieve en gedreven mensen die weten waarmee ze bezig zijn. Vanuit dat alles maken zij de perfecte brug naar de ‘gelegenheids-organisatoren’ die we uiteindelijk zijn. We deden met zijn allen zelfs zo goed ons best dat de lat voor een eventueel vervolg best hoog wordt gelegd. We zijn dus zeker klaar voor de toekomst.”